La nostra estructura

Una infraestructura per aportar, avaluar, millorar i treballar activament en la construcció d’aquests Entorns Segurs.

Oficina responsable

Amb seu a Madrid

Sra. Susana Pradera
Contactar

Consell d'entorn segur

Al costat de la responsable d’entorn segur i el provincial d’Espanya, 8 persones més de perfils professionals diferents, o pertanyents a alguna associació de víctimes.

Equips de formació

Per cada sector. Es poden consultar aquí.

Agents d'entorn segur

Actualment hi ha gairebé 200 agents d’entorn segur formats per prevenir, sensibilitzar i detectar possibles situacions d’abús.