Intervenció

Donem resposta a qualsevol situació d’abús de què ens arribi notícia o tinguem coneixement. Necessitem que les víctimes ens facin arribar la informació directament, a través dels agents d’entorn segur als centres, des de la bústia proteccion@jesuitas.es o bé per altres mitjans.

Espais d'escolta per acompanyar les víctimes i els seus entorns

Hem creat un equip d’acompanyants per tot Espanya. Formen equips d’escolta la missió principal dels quals és poder acollir les víctimes que demanen ser escoltades, i acompanyar-les en aquests processos. Aquestes persones han passat per un període de formació específic per a aquest tipus de situacions

Facilitar el contacte amb altres institucions

Hi ha víctimes que prefereixen tenir contacte amb persones o institucions que siguin alienes a la Companyia, per a assessoria legal, per a atenció psicològica o per explicar la seva història. Entre les institucions amb què ja estem treballant hi ha l’Associació Betània, la Fundació Vicki Bernadet (Catalunya) o el centre d’orientació familiar Lagungo (Bilbao)

Procediments legals

Davant de casos denunciats s’apliquen els protocols pertinents (en funció dels casos, edats, legislació de cada comunitat autònoma, etc) sempre buscant la veritat i la justícia També s’obren processos canònics en el cas d’abusos comesos per religiosos.

Processos de justícia restaurativa

Una de les línies d’intervenció que s’intenta proposar allà on es pot és la Justícia Restaurativa, descrita a la Unió Europea com un mètode mitjançant el qual es poden identificar i satisfer les necessitats i els interessos de les persones implicades en una agressió de manera equilibrada, justa i en un clima de col·laboració.

Coneix més

Justícia restaurativa

Busquem l’interès legítim de les víctimes per fer-se sentir amb més força en relació amb la resposta a la seva victimització, per comunicar-se amb l’ofensor i per aconseguir la reparació i la satisfacció en el context del procés de justícia. Per altra banda, apostem per la importància de suscitar el sentit de la responsabilitat entre els ofensors i brindar-los oportunitats de reparar el dany causat, que podria afavorir-ne la reinserció, permetre el desgreuge i fomentar el desistiment de cometre noves conductes perjudicials.

Aquesta tasca la desenvolupen professionals externs i independents de la Institució, en processos en què es desenvolupen:

1. Entrevistes amb la víctima , enfocades a satisfer les necessitats referides anteriorment. Aquest procés es desenvolupa paral·lelament amb el victimari, per acompanyar-lo en el descobriment de la veritat del que ha passat i l’assumpció de la responsabilitat i de la comprensió a la seva biografia de la conducta abusiva.

2. Trobada amb les persones que, a l’època dels fets, van poder saber-ne, per comprovar el grau de coneixement que van tenir, i què és el que van fer o no van fer.

3. Trobada amb la Institució, en el nostre cas, en la persona del superior de la Companyia de Jesús a Espanya, per narrar-li els fets, les greus conseqüències que aquests fets han tingut en el seu procés vital; demanar explicacions de què és el que es va fer o es va deixar de fer, així com què es farà per garantir que els fets no es tornaran a repetir.

4. Si el camí per ambdues parts, víctima i abusador, ho permet, es poden plantejar trobades entre una víctima d’abusos i un victimari. Fins i tot, si les condicions i la voluntat de les persones implicades així ho permet, hi podria haver una trobada entre la víctima i qui en va abusar, buscant “trencar el vincle” que els uneix i pacificar, restaurar i ajudar a curar, almenys, la víctima.

Protocol de reparació

Dins el marc més ampli de la Justícia Restaurativa, amb el nostre protocol de reparació treballem per donar resposta a casos on per diferents motius no és possible el recurs a la justícia civil.