Prevenció

La prevenció se centra en la detecció de situacions de risc per evitar-les, promovent espais i relacions segures. També cerca donar eines per a la detecció i gestió de situacions i relacions on hi hagi la possibilitat d’abusos.

Com aconseguir-ho?

En aquests anys hem recorregut molt camí, però encara queda força per millorar. Ho resumim en dos tipus d’accions.

Mesures

Formació

Mesures concretes

Establint un conjunt de mesures que previnguin l’aparició de nous casos.

Mapes de riscos

Realitzant mapes de risc a les nostres institucions (Col·legis, Universitats, Col·legis Majors, Centres Socials, ONG’s, etc..)

Espais físics

Identificar espais físics amb risc i modificar-los. Per exemple, amb vidres a les portes, augmentant la visibilitat guardant la confidencialitat i discreció, il·luminant certs espais, etc.

Maneres de procedir

Informar de les mesures a prendre per modificar les maneres de procedir. Per exemple, mai estar tot sol amb un MAV.

Contractacions

Començar a sol·licitar referències a les contractacions, a més del certificat de delictes de naturalesa sexual del Ministeri de Justícia espanyol, que ja es demanava.

Formació

Això inclou formació a distància a través de ràdio Ecca, i programes presencials a tots els nostres sectors. La formació més especialitzada s’imparteix mitjançant UNINPSI (Unitat d’Intervenció Psicològica d’UPComillas)

Col·legis (EDUCSI)

A Educsi, els 68 col·legis tenen tots els seus equips directius, personal administratiu, responsables i coordinadors i claustres formats. S’està donant la formació als coordinadors de pastoral i extraescolars, que també són àmbits de risc. I abans d’acabar l’any, volem començar a tenir algunes sessions amb alumnat i famílies, en alguns nivells. Es té en compte formar també les noves incorporacions de personal docent i administratiu o col·laborador. En total, estem parlant d’un total de prop de 3000 persones (treballadors i col·laboradors) formats en aquest temps.

 

Universitats (UNIJES)

A l’àmbit universitari (universitats i col·legis majors), han rebut formació tots els AES de cada centre (un mínim de 7 hores), i un bon nombre de PDI (personal docent i de recerca), entre ells diversos responsables de diferents departaments, també han participat al pla formatiu online a través de Ràdio ECCA al llarg d’aquest curs. S’està realitzant una adaptació de la formació a les diferents característiques i peculiaritats de cada entitat i està programat començar a impartir-la el proper curs 2022-2023. També està prevista una presentació del Sistema d’ES a l’alumnat a les sessions de presentació al començament de curs, abans de continuar oferint-los “píndoles” formatives durant el programa acadèmic. Mentrestant, s’ha anat fent difusió del sistema mitjançant un vídeo divulgatiu que està inclòs a la informació de les pantalles informatives que té cada centre.

En total, unes 200 persones ja han rebut la formació i el calendari per al proper curs, abastarà un nombre molt més gran de persones que ja hauran estat formades.

 

Obres socials

Al sector social, tots els coordinadors i responsables també han rebut la formació i en aquests moments, més personal i col·laboradors estan realitzant un pla formatiu online a través de Ràdio ECCA. Algunes entitats estan formant més àmpliament el personal, a causa de la singularitat del seu treball, ja que necessiten aprofundir en algunes qüestions que els repercuteixen més directament (treball amb menors que resideixen a centres assistencials; intervenció en altres països i amb població immigrant; centres d’exclusió; social, etc.) Fins ara més de 230 persones han rebut la formació mínima.

 

Centres de pastoral

El sector pastoral és el darrer a incorporar-se a les formacions, degut a la gran variabilitat de les obres i la complexa organització de totes les activitats que atén. Si bé és cert, que una part dels responsables ja han rebut la formació, en formar part, en alguns casos, d’altres sectors (educatiu o social). Per descomptat, els responsables dels eixos d’aquest sector i els AES ja l’han rebut, així com un número significatiu de la pastoral universitària (Magis+), que ha participat en la formació en línia de Ràdio ECCA.

A més, hi ha àrees transversals, com tota l’Administració de la Província, que compta amb més de 60 persones, que han rebut formació anualment sobre el SES, els abusos i el bon tracte.

 

Jesuïtes en formació

El mateix passa amb els 63 jesuïtes en procés de formació a la Província (i aquells que són d’altres províncies, però que fan part dels seus estudis aquí). Dins el seu programa formatiu, tot allò relatiu als abusos, la vida afectiva, el celibat, el bon tracte, els aspectes canònics, etc., està desenvolupat al llarg de tot el seu procés i es va realitzant anualment un paquet de 3 sessions específiques respecte a alguns d’aquests temes, que es van actualitzant i incorporant per posar més èmfasi en la prevenció i l’abordatge d’aquests casos. També està prevista per a aquest curs alguna sessió formativa orientada als superiors i acompanyants dels escolars, ja que juguen un paper important en el tractament d’aquests aspectes tan rellevants.