Protocol de reparació

Dins el marc més ampli de la Justícia Restaurativa, amb el nostre protocol de reparació treballem per donar resposta a casos on per diferents motius no és possible el recurs a la justícia civil.

En què consisteix?

La finalitat és ajudar les víctimes que no poden tenir empara legal perquè els fets estiguin prescrits o perquè l’autor hagi mort.

En tots dos supòsits, la Província d’Espanya de la Companyia de Jesús vol oferir aquest tipus de suport que pugui col·laborar en el procés restauratiu que, a favor de la víctima, s’estigui duent a terme.

Sobre la base del respecte a la dignitat es requereix una confidencialitat, que no pas secret, del procés, per totes les parts implicades, sense exigir a la víctima silenci sobre la situació d’abús viscuda.

Com que es tracta d’un protocol específic per als dos supòsits indicats anteriorment, la valoració de cada cas la realitza un despatx d’advocats especialitzat en la defensa de víctimes d’abusos. No es tracta d’arribar a cap tipus de negociació, mediació ni arbitratge, sinó que s’ofereix la possibilitat d’obtenir una “compensació” com a reconeixement del dany causat, sabent que és irreparable, i que les víctimes no tindrien cap possibilitat d’obtenir aquesta reparació per altres vies.