Esku-hartzea

Iristen zaigun edo ezagutzen dugun edozein abusu egoerari erantzuna ematen diogu. . Biktimek informazioa zuzenean helaraztea behar dugu, zentroetako ingurune seguruko eragileen proteccion@jesuitas.es postontziaren, edo norberak egoki ikusten dituen beste bide batzuen bidez.

Entzuteko guneak, biktimei eta ingurukoei laguntzeko

Espainia osoan presente dagoen eskolta talde bat sortu dugu. Bidelagunen talde bat osatu dugu eta Espainia osoan dute presentzia. Entzute taldeak osatzen dituzte. Talde horien eginkizun nagusia da entzunak izatea eskatzen duten biktimak hartzea eta prozesu horietan biktima horien bidelagun izatea. Horrelako egoerak kudeatzeko berariazko prestakuntza izan dute pertsona horiek.

Beste erakunde batzuekiko harremanak erraztea

Biktima batzuek nahiago dute Jesusen Lagundiarekin loturarik ez duten pertsona eta instituzioekin harremanetan jartzea, lege aholkularitzarako, arreta psikologikorako edo beren historia kontatzeko. Dagoeneko erakunde batzuekin ari gara lanean, horien artean daude Betania Elkartea, Vicky Bernadet Fundazioa (Katalunia) edo Lagungo familia orientazioko zentroa (Bilbo).

Lege prozedurak

Salatutako kasuetan, dagozkien protokoloak aplikatzen dira (kasuen, adinaren, Autonomia Erkidego bakoitzeko legeriaren eta abarren arabera), betiere egia eta justizia bilatuz. Erlijiosoek egindako abusuetan, prozesu kanonikoak ere irekitzen dira.

Justizia errestauratiboko prozesuak

Ahal den kasuetan proposatzen den esku hartzeko ildoetako bat Justizia Errestauratiboa da, Europar Batasunean eraso batean tartean dauden pertsonen beharrak eta interesak modu orekatuan, bidezkoan eta elkarlanean identifikatzeko eta asetzeko metodo gisa definitzen dena.

gehiago ikasi

Justizia errestauratiboa

Biktimek, bere biktimizazioari erantzunez, indar handiagoz entzunak izateko, kalte egilearekin komunikatzeko eta, justizia prozesuaren barruan, erreparazioa eta gogobetetzea lortzeko duten interes legitimoa bilatzen dugu. Bestalde, kaltea egin dutenen artean erantzukizunaren zentzua sustatzearen garrantzia azpimarratu nahi dugu eta egindako kaltea konpontzeko aukerak eskaini, birgizarteratzea errazteko, kaltea ordaintzea ahalbidetzeko eta jokabide kaltegarri gehiago egiteari uko egitea sustatzeko.

Hori guztia Erakundeaz kanpoko profesional independenteek egiten dute. Prozesuaren barruan sartzen dira:

1. Biktimarekin elkarrizketak, arestian aipatu ditugun beharrei erantzuteko. Prozesua biktimagilearekin batera garatzen da, gertatutakoaren egia ezagutzen, egindakoaren erantzukizuna bere gain hartzen eta bere biografian abusuzko jokabide hori ulertzen laguntzeko.

2.Egitateak gertatu zirenean, haien berri izan zezaketen pertsonekin biltzea, zer zekiten eta zer egin zuten edo zer ez zuten egin egiaztatzeko.

3. Erakundearekin bileragure kasuan, Jesusen Lagundiaren Espainiako nagusiarekin, gertatutakoa eta horrek kaltetuaren bizitza prozesuan izan dituen ondorio larriak azaltzeko; egin zenaren edo egin ez zenaren inguruko argibideak eskatzeko; eta etorkizunean antzekorik gertatuko ez dela bermatzeko zer egingo den galdetzeko.

4. Bi aldeen ibilbideak, biktimarenak eta abusu egilearenak, ahalbidetzen badu, abusuen biktimabaten eta biktimagilearen arteko topaketak antola daitezke. Are gehiago, tartean dauden pertsonen egoerak eta borondateak ahalbidetzen badute, biktimaren eta abusua egin zionaren arteko topaketa egin daiteke, elkartzen dituen “lotura hausteko” eta baketu, errestauratu eta sendatzen laguntzeko, biktimari, bederen.

Erreparazio protokoloa

Justizia Errestauratiboaren esparru zabalagoaren barruan, erreparazio protokoloarekin hainbat arrazoi direla medio justizia zibilera jotzea ezinezkoa den kasuei erantzuteko lan egiten dugu.