Sistema de medio ambiente seguro da Compañía de Xesús

Xeramos e promovemos espazos, actividades e relacións seguras en todas as nosas obras e institucións.

 

Se coñeces algunha situación na que poidas estar a sufrir algún tipo de malos tratos ou malos tratos , podes avisalo de forma anónima .

Creamos ambientes seguros

A creación de Ambientes Seguros é unha aposta que, aínda que naceu para dar resposta a situacións de malos tratos, vai moito máis alá. Isto implica xerar e promover espazos, actividades e relacións seguras en todas as nosas obras e institucións . Queremos que todos se sintan seguros en todos os espazos onde levamos a cabo a nosa misión. E buscamos xerar unha cultura de bo trato e coidado.

no formigón

O medio ambiente seguro está presente en todos os ámbitos de traballo da Compañía de Xesús en España, con programas específicos de prevención para:

Escolas (EDUCSI)

Universidades (UNIJES)

obras sociais

Centros Pastorais

Xesuítas en formación

Estes son os nosos soños

Para conseguir un ambiente seguro , para facelos realidade, necesitámoste .

Convidámoste a

Crea ambientes

Acollida, respectuosa e segura.

coidar, protexer e coidar

A calquera menor ou persoa en situación de vulnerabilidade

Promover o bo trato

Entre todos os que te rodean.

Informe

Calquera práctica inadecuada que vexas ou comportamentos abusivos que coñezas.

espallar e mellorar

Continuamente todas as boas prácticas que estamos levando a cabo

adestrate

E aprender o máximo posible sobre os abusos