A nosa estrutura

Unha infraestrutura para contribuír, avaliar, mellorar e traballar activamente na construción destes Contornos Seguros.

oficina responsable

Con sede en Madrid

Doña Susana Pradera
Contacto

Consello de Medio Ambiente Seguro

Xunto ao responsable de medio ambiente seguro e provincial de España, outras 8 persoas con diferentes perfís profesionais, ou pertencentes a unha asociación de vítimas.

equipos de formación

Para cada sector. Poden consultarse aquí.

Axentes de medio ambiente seguro

Actualmente hai case 200 axentes de medio ambiente seguro capacitados para previr, sensibilizar e detectar posibles situacións de malos tratos.