Queremos escoitarte

Se coñeces ou es vítima dalgún caso de abuso ou maltrato, estamos contigo. Activamos un procedemento confidencial para protexer ás posibles vítimas, esclarecer os feitos e reparar os danos.

A través deste formulario asegurámosche:

Será confidencial

O que nos contedes saberano Susana Pradera, responsable do programa, e vós. Ela informarache, responderá ás túas preguntas e axudarache nos próximos pasos se decides levalas.

A única excepción será se se denuncia un abuso infantil, a lei obriga a denuncialo directamente á policía.

terás o control

Calquera paso que deamos será sempre co teu consentimento e facilitándoche toda a información previamente. Estamos aquí para axudar. Sempre estarás no control.

O noso propósito é protexer

O noso maior interese é protexer ás vítimas potenciais, coñecer a verdade e reparar o dano, se é posible. Para iso poñemos os mellores medios ao noso alcance.

formulario confidencial

Marque esta caixa para aceptar a nosa Política de privacidade

Outros medios

Correo electrónico

protection@jesuitas.es

Xefe de SES

esp.entornoseguro@jesuitas.es