protocolo de reparación

No marco máis amplo da Xustiza Restaurativa, co noso protocolo de reparación traballamos para dar resposta aos casos nos que non sexa posible o recurso á xustiza civil por diversos motivos.

En que consiste?

A finalidade é axudar a aquelas vítimas que non poden ter protección xurídica porque os feitos están prescritos ou porque falece o autor dos mesmos.

En ambos os casos, a Provincia de España da Compañía de Xesús quere ofrecer este tipo de apoios que poidan colaborar no proceso restaurativo que, a favor da vítima, se está a levar a cabo.

Partindo do respecto á dignidade, esíxese a confidencialidade, non o segredo, do proceso por parte de todas as partes implicadas, sen esixir que a vítima manteña silencio sobre a situación de maltrato vivida.

Ao tratarse dun protocolo específico para os dous casos sinalados anteriormente, a valoración de cada caso é realizada por un despacho de avogados especializado na defensa das vítimas de malos tratos. Non se trata de chegar a ningún tipo de negociación, mediación ou arbitraxe, senón que se ofrece a posibilidade de obter unha “indemnización” como recoñecemento do dano causado, sabendo que é irreparable, e que as vítimas non terían ningunha posibilidade de obter o devandito dano. reparación.a través doutras vías.