Sensibilización

A sensibilización busca que cada persoa tome conciencia da realidade dos malos tratos e das situacións de risco.

Que buscamos?

Buscamos contribuír a concienciar de que algo así non debería suceder, para detectalo e denuncialo. E búscase xerar dinámicas de respecto, coidado recíproco e igualdade nas institucións nas que traballamos. A concienciación é fundamental para calquera cambio de cultura , como o que queremos conseguir. É un camiño imprescindible se queremos evitar calquera maltrato e promover un bo trato e coidado.

Insistimos

Escoita testemuños reais de vítimas

Realizar campañas de sensibilización en institucións e redes sociais mediante pequenos xestos, como conferencias ou actividades

Elaboración de materiais: vídeos, elementos de traballo, carteis de difusión, etc.

algunhas campañas

Unixes

Día Mundial para a Prevención e a Curación do Abuso Sexual Infantil