Manual do sistema de ambiente seguro.

Protección de Menores e Adultos en Situación de Vulnerabilidade (MAV), nas Obras da Compañía de Xesús da Provincia de España

Outros documentos de interese

Abuso Sexual na Infancia. Manual do profesor

Mundanas, grupo de mulleres.

Protocolo de actuación en abusos sexuais a menores

Xunta de Galicia

Guía para a detección do maltrato infantil

Xunta de Galicia

Guía de recursos para o sistema de protección da infancia

Xunta de Galicia

Protocolo de prevención e actuación no ámbito educativo

Goberno vasco

Protocolo contra a Violencia Sexual

Goberno do Principado de Asturias

sistema de protección infantil

Goberno de Navarra

Sobre abusos sexuais ou malos tratos a menores

Goberno de Navarra

Protocolo de avaliación, diagnóstico e tratamento de menores vítimas de violencia sexual

Comunidade Autónoma de Andalucía

Informe de abuso 1920-2020

Compañía de Xesús. Provincia de España