Manual de Sistema d’Entorn Segur.

Protecció de Menors i Adults en situació de Vulnerabilitat (MAV), a les Obres de la Companyia de Jesús de la Província d’Espanya

Altres documents d’interès

Abús Sexual a la Infància. Manual per a docents

Mundanes, agrupació de dones.

Protocol d'actuació en abusos sexuals a menors

Xunta de Galícia

Guia per a la detecció del maltractament infantil

Xunta de Galícia

Guia de recursos del sistema de protecció de menors

Xunta de Galícia

Protocol de prevenció i actuació a l'àmbit educatiu

Govern Basc

Protocol contra la violència sexual

Govern del Principat d’Astúries

Sistema de protecció infantil

Govern de Navarra

Sobre abusos sexuals o maltractaments a menors

Govern de Navarra

Protocol d'avaluació, diagnòstic i tractament a menors de víctimes de violència sexual

Comunitat autònoma d’Andalusia

Informe d'abusos 1920-2020

Companyia de Jesús. Província d’Espanya