Sensibilització

La sensibilització busca ajudar cada persona a adonar-se de la realitat dels abusos i situacions de risc.

Què busquem?

Busquem ajudar a prendre consciència que una cosa així no ha de passar, per poder detectar-ho i denunciar-ho. I busquem generar dinàmiques de respecte, cura recíproca i igualtat a les institucions en què treballem. La sensibilització és fonamental per a qualsevol canvi de cultura, com el que volem aconseguir. És un camí imprescindible si volem evitar qualsevol abús i potenciar el bon tracte i la cura.

Incidim a

Escoltar testimonis reals de víctimes

Realitzar campanyes de conscienciació en institucions i xarxes socials a través de petits gestos, com ara jornades o activitats

Elaboració de materials: vídeos, elements de treball, cartells de difusió, etc.

Algunes campanyes

Unijes

Dia mundial per a la Prevenció i Sanació de l’Abús Sexual Infantil